Inspirasjon

Meisingset

Huset til Jorun og Rune Hannem er ekte håndverk- laftet av lokale snekkere. De har gjort det meste av innredningsarbeidet selv.

Meisingset