Bilde av Trekvalitet

Trekvalitet

Våre produkt starter med furu av god kvalitet

Vi i Tingvoll Dør og Vindu AS bruker kun heltre skurlast av furu med mye kjerneved. Kjerneved er den innerste delen av trestokken, og har tradisjonelt vært brukt på utsatte steder på en bygnings konstruksjon, som vinduer.

Tømmeret vi bruker kommer hovedsakelig fra skoger i Midt-Sverige og Sørøst-Norge. Trevirke fra disse områdene er kjent for sine gode kvaliteter, som langsom vekst, fine kvistbilder og gode styrkeegenskaper.

Kjerneved er gjennomtrukket av harpiksstoffer, som inneholder sopphemmende stoffer og gir dermed et godt vern mot fuktighet og råte.

Vi kan også tilby Accoya i våre vinduer og dører

Trevirket for Accoya er valgt ut fra bærekraftige skoger, og produksjonsprosessen er gjennomført uten miljøgifter. Trevirkets egenskaper overgår imidlertid det beste av tropiske tresorter og er godt egnet som materiale i vinduer og dører.

Trelast skåret av furu vil alltid inneholde en blanding av yte- og kjerneved. Derfor er det viktig at kjerneveden blir på utsiden av vinduet. Som bildet viser er kjerneveden mørkere og på utsiden.

Denne sorteringen og forståelsen for trevirket er det bare gode håndverkere som forstår.

For oss i Tingvoll Dør og Vindu AS er det derfor viktig å ta vare på disse tradisjonene og utøve godt håndverk