Bilde av Vedlikehold av dør og vindu

Vedlikehold av dør og vindu

Husets fasade er utsatt for mye vær, vind og økende luftforurensing og derfor er det lurt med en årlig sjekk av husets dører og vindu.

 • Er malingen slitt?
 • Vinduer har menge skarpe kanter hvor malingslaget blir tynt, og dermed utsatt for skade. 
 • Flasser malingen? Da er det på tide å male.

Forarbeid

 • All løs maling og harpiks skal skrapes vekk. Vær spesielt oppmerksom på nederste delen av vinduet og glasslisten.
 • Vask alt som skal behandles – gjerne med hus vaskemiddel.
 • Slip gjerne gammel maling med fint slipepapir. Småskader i treverket sparkles og pusses og slipestøv tørkes bort.
 • Bare flekker i treverket der malingen er skrapt vekk må grunnes for å få god heft i treverk

Behandling

 • På behandlingspunktet må fuktigheten i treverket være max. 12+/-3 %
 • Bruk aldri et fargeløst produkt som toppstrøk
 • Lukk ikke vinduene/dørene, før malingen er helt tørr.
 • Har vinduene linoljekitt skal det også males ( 1-2 mm inn på glasset)
 • Husk å mette endeveden.
 • Tetningslister skal ikke overmales.
 • Pensler/redskap av god kvalitet gir best resultat. Det beste redskapet til maling av vinduer, er en fin, skråskåret pensel.   
 • Mal 2 eller 3 strøk for best resultat
 • Tetningslistene skal være fri for maling
 • Følg bruksanvisning fra malingsleverandøren

Generelt om smøring

Alle bevegelige deler som hengsler, lukke- og låsebeslag bør smøres minst en gang i  året. (gjerne med sykkel –eller symaskinolje)

Linoljemaling

Vurderer du å male med linoljemaling bør du lese om temaet her. Male med linoljemaling – dette bør du vite!

https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/maling/artikler/male-med-linoljemaling-dette-boer-du-vite

Kontakt Tingvoll Dør og Vindu

Einar er klar til å hjelpe deg med å velge riktige vinduer og dører til akkurat ditt prosjekt.