Om oss

Fra begynnelsen av 1970-tallet har Tingvoll Dør og Vindu utviklet ekspertise på produksjon av dører og vinduer etter mål som ikke er standard.

For oss i Tingvoll Dør og Vindu AS er det viktig å ta vare på tradisjoner og utøve godt håndverk. Vi benytter skurlast med mye kjerneved.

Vi leverer alt fra en enkel dør til en serie med vinduer og dører i større mengder. Skal du fornye et hus, trengs det nye dører og vinduer til spesielle mål.

1967

Det var Håkon Wolden og Bersvein Rakstang som startet Tingvoll Interiør i 1967. De to jobbet i lag som snekkere i Kristiansund og etablerte egen virksomhet i Tingvoll da firmaet de jobbet for i Kristiansund ble lagt ned. Starten var i leide lokaler frem til 1980, da de flyttet inn i nye lokaler på Resset. Virksomheten ble da registrert som aksjeselskap.

Interiør, garderobe og kjøkken

I starten var produksjonen ulike typer interiør, som garderober og kjøkken. Etter hvert startet bedriften å produsere vinduer og dører, samt trapper i en periode fram til 1992, etter at firmaet tok over trappeprodusenten Gyl Snekkerverksted.

Allerede på 90-tallet leverte firmaet vinduer og dører til kunder langt utenfor lokalmarkedet i Møre og Romsdal.

Eierskifte

I 1992 ble det eierskifte. Rune Stølen og Tore Ulset tok over aksjene i firmaet. Rune hadde da ca. 12 års erfaring i firmaet og Tore ca. 1 år. Fra da av fokuserte bedriften på vinduer og dører. De nye eierne fikk sin første store ordre til OL på Lillehammer i 1994, med leveranse av flere hundre vinduer til hytter. I årene som har gått siden 1982, har firmaet levert store oppdrag i Oslo, Bergen og Trondheim. Hovedsakelig jobber vi med produkter til rehabilitering av eldre bygg, men vi produserer også en del vinduer og dører til nybygde hus og hytter.

I dag

I 2016 overtok nye eiere etter at Tore ble pensjonist. De ansatte overtok aksjene i firmaet med Einar Bergslid som hovedaksjonær og daglig leder. Rune Stølen, Knut Rakstang og Leiv Fjeldstad ble medeiere sammen med styreformann Anders Bergslid.

Bilde av Einar
Einar
Hovedaksjonær og begynte i 2016. Han har praktisert som selvstendig tømrer siden 1993. Ekspertise på overflatebehandling av vinduer og dører, og har ansvar for kundebehandling.
Bilde av Leiv
Leiv
Begynte i 1998. Hovedansvar for sammensetning og bearbeiding av vinduer.
Bilde av Knut
Knut
Begynte i 1990. Hovedansvar er dørproduksjon. God til å rekonstruere/kopiere «gamle» tegninger av dører.
Bilde av Rune
Rune
Har vært med siden 1982 og vinduer er hans spesialitet. Kapper/sorterer materialer. Første ledd i produksjonen. Lager alle deler til vinduer. God til å lese/se hvilke kvaliteter som skal brukes til ulike deler av vinduet.
Bilde av Fsha
Fsha
Begynte i 2018. Han maler, pusser og legger i glass samt monterer hasper og beslag.
Bilde av Waddah
Waddah
Har begynte hos oss i 2022. På sikt skal han erstatte Rune og lager nå alle deler til vinduer.
Bilde av Rafal
Rafal
Begynte i 2023. Han maler, pusser og legger i glass samt monterer hasper og beslag