Inspirasjon

Meisingset

Hovedhuset ble oppført i 1905, og rommet fram til ut på 1980-tallet en landhandel. Butikklokalene er gjort om til et allrom, og deler av de originale butikkdiskene er bevart og inkorporert i kjøkkenet. Vi har levert vinduene og ytterdør.