Inspirasjon

Norddal i Sunnmøre

Petrines Gjestgiveri ligger i Norddal på Sunnmøre og var bygd som aldershjem i 1916. I 1992 ble det staselige bygget tatt i bruk som gjestgiveri.  

Når vinduene skulle skiftes i 2017 var det et samarbeid mellom eierne, vernemyndighetene og Tingvoll Dør og vindu for å gjenskape de originale vinduene.