Vedlikehold

Vinduer med glidebeslag, toppsving eller sidesving

Beslag krever jevnlig smøring. Det samme gjelder espangoletter i vinduer og balkongdører, som må smøres på de bevegelige delene.

Utvendig malte vinduer og dører

Malte overflater må overmales ved slitasje – graden av ytre påvirkning bestemmer hvor ofte dette er nødvendig. Vinduer og dører som står skjermet for vær og vind kan stå i mange år uten at de trenger vedlikehold, mens vinduer og dører som står utsatt til kanskje må overmales etter 3-4 år. Ved overmaling må treverket være tørt. Det bør rubbes med sandpapir, deretter males.